Expanze českého výrobce dveří DOORNITE do Belgie znamená posílení pozice na evropském trhu

Česká firma DOORNITE, která se zabývá výrobou dveří, nedávno oznámila svou expanzi do Belgie. Tento krok znamená vstup společnosti na šestnáctý evropský trh, čímž dochází k dalšímu posílení její pozice v regionu Benelux. Belgie, známá svými specifickými požadavky na stavební materiály, představovala pro DOORNITE výzvu, na kterou musela reagovat rychlým a efektivním přizpůsobením svého produktového portfolia.

David Krubner, obchodní ředitel společnosti DOORNITE, podotkl, že adaptace produktů pro belgický trh byla provedena ve velmi krátkém čase. Tento úspěch je důkazem flexibilního přístupu firmy, která je známá svou schopností rychle reagovat na měnící se potřeby trhu. Díky tomu mohla společnost splnit náročné belgické standardy a zároveň zachovat vysokou úroveň kvality, která je pro ni charakteristická.

Volba DOORNITE pro vstup na belgický trh nebyla náhodná. Společnost si za léta svého působení vybudovala silnou reputaci díky kvalitě svých výrobků, vysoké kapacitě produkce, flexibilitě a spolehlivosti dodávek. Tyto aspekty byly klíčové i při rozhodování belgických partnerů, kteří ocenili schopnost DOORNITE plnit složité požadavky a zároveň dodržovat pevné termíny.

Expanze do Belgie je důležitým milníkem v rámci regionu Benelux, kde už firma úspěšně působí, přičemž Nizozemí je čtvrtým největším trhem pro DOORNITE. Tato skutečnost nejenže zdůrazňuje význam Beneluxu pro společnost, ale také ukazuje na rostoucí poptávku po kvalitních stavebních materiálech v tomto regionu.

DOORNITE se může pochlubit velkým mezinárodním dosahem, což dokládá její účast na největší stavební veletrhu v Balkánu, SEEBBE 2023, a nedávné zřízení dceřiné společnosti v Srbsku, čímž zlepšila servis pro zákazníky v regionu bývalé Jugoslávie. Tato strategie podporuje nejen prodejní činnost, ale také posiluje vazby s lokálními trhy a zvyšuje celkovou znalost značky v těchto oblastech.

V současnosti DOORNITE vyrábí přibližně 580 000 produktů ročně a zaměstnává asi 220 lidí. Svými výrobky zásobuje 16 evropských zemí a provozuje síť 41 značkových prodejen v České republice a na Slovensku. Díky těmto úspěchům si firma udržuje pozici největšího českého výrobce dveří a zároveň posouvá hranice svého působení stále dále do Evropy a za její hranice.

Komentáře