Úvod

Důraz na soukromí a ochranu osobních údajů je nedílnou součástí našeho podnikání. V následujících řádcích Vám poskytneme komplexní přehled o tom, jak zacházíme s Vašimi osobními údaji, které shromažďujeme a zpracováváme při Vaší návštěvě našeho webu dvere-rostra.cz, a jaké máte možnosti v souvislosti s ochranou Vašeho soukromí. Tento dokument slouží k detailnímu rozboru našich postupů a zásad, kterými se řídíme ve snaze respektovat a chránit osobní údaje uživatelů našeho webu a zákazníků. Sběr, užívání, zveřejňování, přenos a uchovávání osobních údajů podléhá přísným pravidlům, jejichž cílem je zabezpečit jejich důvěrnost, integritu a dostupnost.

V rámci ochrany osobních údajů klade naše společnost, jejímž vlastníkem je Dalibor Hrůza se sídlem Botanická 68a, 602 00 Brno, Česká republika, email: [email protected], velký důraz na transparentnost a otevřenou komunikaci. Veškeré zpracování osobních údajů provádíme v souladu s platnými právními předpisy, zejména s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákony České republiky.

Shromažďované osobní údaje

Osobní údaje shromažďujeme za účelem poskytování a neustálého zlepšování našich služeb a produktů. To zahrnuje nejen vaše jméno, kontaktní informace, jako jsou adresa, e-mail a telefonní číslo, ale i údaje shromažďované automaticky při návštěvě našeho webu, jako jsou IP adresa, informace o prohlížeči, čas návštěvy a stránky, na které jste se dívali. Sbíráme také informace, které poskytujete při komunikaci s naší společností, jako jsou dotazy, komentáře či recenze produktů. Všechny shromažďované údaje nám pomáhají lépe pochopit vaše potřeby a přizpůsobit naše služby vašim přáním a preferencím.

Práva subjektů údajů

Jako subjekt údajů máte řadu práv, která můžete uplatňovat pro větší kontrolu nad svými osobními údaji. Máte právo požádat o přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu či výmaz, stejně jako právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů a právo vznést námitky proti zpracování. K uplatnění těchto práv nás můžete kdykoliv kontaktovat prostřednictvím e-mailu na adrese: [email protected]. Ke každé žádosti přistupujeme s vážností a odpovíme Vám bez zbytečného odkladu.

Komentáře