Zásady ochrany osobních údajů

V souladu s nařízením GDPR je naší povinností informovat uživatele naší webové stránky o tom, jak nakládáme s jejich osobními údaji. Zpracování osobních údajů je prováděno s nejvyšší možnou péčí a v souladu s platnými zákony. Zásady ochrany osobních údajů popisují, jaké údaje shromažďujeme, proč je shromažďujeme, jak je používáme a jaká práva mají uživatelé v souvislosti s jejich údaji.

Osobní údaje shromažďujeme za účelem zlepšování kvality našich služeb, komunikace s klienty, zasílání nabídek, realizace objednávek a plnění smluvních závazků. Mezi tyto údaje patří jména, kontaktní údaje, adresa bydliště, e-mailová adresa a další informace, které jsou nutné pro plnění uvedených účelů. Vždy dbáme na to, aby bylo shromažďování údajů omezeno na nezbytně nutnou míru.

Práva subjektů údajů

Uživatelé mají právo na přístup k svým osobním údajům, právo na opravu nebo vymazání svých údajů, právo na omezení zpracování, právo na námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů. Všechna tato práva jsou uplatnitelná prostřednictvím kontaktních údajů uvedených na této stránce. V případě nejasností nebo dotazů se mohou obrátit přímo na majitele webu.

V případě, že uživatelé mají pocit, že jejich práva byla porušena, mají právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Snažíme se však vždy vyjít vstříc přáním a požadavkům našich klientů a problémy řešit především vzájemnou komunikací.

Pro více informací nebo v případě dotazů se, prosím, neváhejte obrátit na majitele webu [email protected] nebo na adresu Botanická 68a, 602 00 Brno, Czechia.

Komentáře